GAZNELİLERDE DEVLET TEŞKİLÂTI - Strateji


    Gaznelilerin asıl baarısı tekilât kurmaktan çok mevcut tekilâtı çok iyi bir ekilde ... Gazne Devleti’nin kurucusu olan Alptekin’in hangi lâkapları kullandığına dair kaynaklar bilgi vermez. Sebüktekin’in bilinen lâkapları muînü’d-devle, nâsıruddevle’dir. Mahmud da ...


    PDF belgesi: