Okul Öncesi Eğitimde Hikaye Okuma ve Öğretmen Sorularının


    ilgili önemli ve çeşitli araştırmalar yapılmış olmasına rağmen doğrudan öğretmen davranışlarının gözlenmesi yoluyla yapılan ve hikaye okuma ve öğretmen sorularına yönelik araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır.


    PDF belgesi: