BİLİM AKADEMİSİ


    Bilim Akademisi bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak bilimsel liyakat, mükemmeliyet, özgürlük ve dürüstlük ilkelerini tanıtmak, örneklemek ve gözetmek için 25 Kasım 2011 günü İstanbul’da kuruldu. Bilim Akademisi’nin kurucuları, Ağustos 2011’de Türkiye Bilimler Akademisi’ne yapılan politik müdahele


    PDF belgesi: