TEMEL SQL KOMUTLARI CREATE TABLE (Tablo Oluturma)


    TEMEL SQL KOMUTLARI CREATE TABLE (Tablo Oluturma) CREATE TABLE tabloadı ( alan1 veritipi özellikler, ... DISTINCT (Farklı) SELECT DISTINCT alanadı, alanad ... SQL FONKSİYONLARI AVG() (Ortalama) SELECT AVG(alanadı) FROM tabload ...


    PDF belgesi: