Ek 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL - Okul Öncesi


    Raporu oluştururken çocuğun olumlu özelliklerini öne çıkaran ifadelerle başlayınız. Öncelikle çocukların beklenendüzeyde gösterdikleri becerileri, daha sonra ise geliştirilmesi gereken becerilerini yazınız. Bu amaçla çocuklar için doldurduğunuz Gelişim Gözlem Formlarında yer alan bilgilerden ... Okul Ad ı: ...


    PDF belgesi: