2019 YILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA İLK


    59 ATAġEHĠR 970342 ġehit Öğretmen Nuriye Ak Anaokulu 1 60 ATAġEHĠR 759368 ġerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu 1 61 ATAġEHĠR 731882 Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu 1 ... 225 BAġAKġEHĠR 974080 TOKĠ KayaĢehir Anaokulu 1 226 BAġAKġEHĠR 974201 TOKĠ KayaĢehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2


    PDF belgesi: