Süleyman Demirel Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi


    BIL-211 Veri Yapıları ve Algoritmaları 3,0 0,0 1,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Temel veri tipleri ve veri kavramı. Yığın ve Kuyruk veri yapısı ve uygulamaları, Bağlı Liste. Çift yönlü, tek yönlü ve dairesel bağlı listeler, Özyineleme kavramı (Recursion). Sıralama algoritmaları (Innsertion, Selection, Bubble, Quick Sort).


    PDF belgesi: