EDEBİYATINDA ÖĞRETİCİ ESERLER: TANIM, TASNİF, ÖRNEK METİN


    önemlidir. Hatta edebiyat alanındaki tüm yapıtların az çok öğretici eser olduğunu iddia edenler de vardır. Edebiyat açısından öğretici eserler; deneme, tarih yazarlığı, öz yaam öyküsü, edebiyat alanındaki bir akımı ya da görüü ilgilendiren bir metin, kıssadan hisse eklindeki


    PDF belgesi: