Gençler Arasýndaki Popüler Psikoaktif Madde; Sentetik


    Baðýmlýlýk Nedir? Genellikle bir nesneye, kiþiye, ya da herhangi bir varlýða duyulan önlenemeyecek olan istek; veya bir ... baharatlar ile karýþtýrýldýktan sonra farklý bitki yapraklarýna emdirilerek yasal bir tütsü gibi sýklýkla ... amigdalar kompleks ve entorinal korteks gibi diðer limbik bölgeler olmak üzere benzer ...


    PDF belgesi: