DENEY NO : 6 - yildiz edu tr


    Deney Öncesi Hazırlıklar: 1. Osiloskop düğmelerinin işlevini öğreniniz. 2. Şekil 4b’de verilen devrede VR3 gerilimini v1(t) ve V2 cinsinden elde ediniz. Zamana göre çiziniz değişimini çiziniz. 3. Tablo 1’deki periyot sütununu hesaplayarak doldurunuz. 4.


    PDF belgesi: