Çağdaş Bilmeceler: Negatif Enerji, Negatif Çekim


    olsun atomaltı parçacıklarla ilgili kuramın Dirac’tan günümüze kadar geçen sürede olgunlaştığı kesin. Anderson’un pozitronunu izleyen gözlemlerse kura-mı onaylar nitelikte. Başlarda karşı-proton ve karşı-nötron ile devam eden kişisel gözlemlerin yerini sonraları Fermi, CERN gibi yüzlerce bilim insanının


    PDF belgesi: