BİLİM VE DİN - web itu edu tr


    Bertrand RUSSEL Varlık Yayınları, Eylül 1972 ... Bilim ve din toplumsal yaşamın iki görünümüdür; din, insanlığın düşünce tarihinin bildiğimiz geçmişi boyunca önemli olmuş, bilim ise, antik Yunan’da ve Araplar arasında, süreksiz ve ... Ortaçağ düşüncesi ile çağdaş bilim düşüncesi arasındaki önemli bir fark ...


    PDF belgesi: