Mühendislik Mekaniği Dinamik


    G = evrensel gravitasyon sabiti; deney sonuçlarına göre, G = 66.73(10-12) m3/(kg.s2), m 1, m 2 = her bir parçacığın kütlesi, r = iki parçacığın merkezleri arasındaki uzaklık olmak üzere, matematiksel olarak şeklinde ifade edilir.


    PDF belgesi: