MODELLER VE FEN EĞITIMI - ahmettekbiyik files wordpress com


    (ev, köprü maketleri gibi) bilimsel model olarak kabul edilemez. – Bir model temsil ettiği hedef ile doğrudan etkileşmez. Bu nedenle bir ... özellikle fen derslerinde kavram öğretiminde, model sunumu ve kullanımı ile ilgili olarak bireysel farklılıklardan yola çıkarak, öğrenme stillerine uygun ...


    PDF belgesi: