9 - ozenisik files wordpress com


    C) Elektronegatifliği en büyük olan Z’dir. D) Atom yarıçapı en büyük olan X’tir. E) Metalik aktifliği en fazla olan X’tir. 11. Periyodik sistemde aynı grup elementleri ile ilgili; I. Proton sayısı en büyük olanın iyonlaşma enerjisi en küçüktür. II. Atom yarıçapı en büyük olanın elektron ilgisi en bü-yüktür. III.


    PDF belgesi: