MADDE - mebk12 meb gov tr


    Tiner, Uhu, Bally gibi yapıştırıcılar, benzin, aseton, oje, çakmak gazı gibi maddeler uçucu madde kapsamında değerlendirilir. Bunlar genelde bir beze emdirilir veya bir torbaya doldurulur ve buharı içe çekilerek kullanılır. İlk denemede bile kanamaya bağlı ölümlere neden olabilirler.


    PDF belgesi: