KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - ResearchGate


    karadenİz teknİk Ünİversİtesİ fen-edebİyat fakÜltesİ bİyolojİ bÖlÜmÜ 61080 trabzon 19. ulusal bİyolojİ kongresİ 23-27 hazİran 2008 trabzon


    PDF belgesi: