MASALLARDAKİ DEVLET KUŞU MOTİFİ - ResearchGate


    ki “devlet kuşu” motifine farklı teorilerle yaklaşmayı amaç edinmiştir. Tarihsel düzlem, toplumların kut-sal olarak kabul ettikleri canlı ve cansız


    PDF belgesi: