TÖMER / DİL MERKEZLERİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE


    Yazma Becerisi ve Konuşma Becerisi olmak üzere 5 düzlemde dil becerisini ölçmeyi amaçlar. (2) Sınava giren adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için her düzlemden en az % 40 (8 puan) başarı göstermek ve toplam puan olarak 100 üzerinde 70 puan almak zorundadır.


    PDF belgesi: