evodevi files wordpress com


    silindir ve koniye benzeyen nesneleri belirtir. 1. pro— Ad': Geometrik Cisimler ... lak olan nesneler koreye benzemektedir. rnek ... Örnek dünya kutu kibrit kutuSU dolap Gösterdigimiz nesneler phzmayc benzemektedir rnek A§agldaki e¶alardan prizmaya benze- yenleri isaretleyelim: Ayrtt Aynt — Prizmalann köseleri ve ayntlan vordlr. rnek ...


    PDF belgesi: