YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE


    vurgu ve tonlama konularının öğretiminde dinleme destekli bir öğretimin yapılması, Türkçe öğretiminin genel prensiplerine daha uygun olacaktır (Çerçi, 2013 ñ 2).


    PDF belgesi: