İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TİYATRO


    yazdığı oyun ve senaryo metinleri de yayın kurulumuzun onayıyla dergimizde basılabilmektedir. T.E.D Bölüm Dergisi’nin bu 23. sayısında bundan önceki sayılarımızda olduğu gibi tiyatro ve ilgili disiplinlerden akademik çalımaların yanı sıra bir oyun metnini de okurlarımıza sunuyoruz.


    PDF belgesi: