GENEL ANESTEZİK GENEL ANESTEZİK İİLALAÇÇLARLAR


    > İnhalasyon anestezikler (pulmonernarkotikler) ÊGaz inhalasyon anestezikleri ÊHidrokarbonlar ÊDiazot monoksit (N 2 O=Güldürücü gaz) ÊUçucu sıvı inhalasyon anestezikleri ÊHalojenli hidrokarbonlar ÊEter ve halojenlieterler > Katıgenel anestezikler (intravenözanestezikler) > Özel kombinasyon anestezikleri


    PDF belgesi: