ISTANBUL ÜNIVERSITESI DI Ş HEKIMLIĞI FAKÜLTESI DİŞ


    abfraksiyon, atrizyon, hipersensitivite renkleşme, , dolgu tekrarı, protetik hazırlık, hipoplazi Hastayla ilgil sorulai r soruldukta sonrna ayn a ve sond kullanılarak ağı içzi muayenes yapılmıi ş ayrıca radyografiler incelenerek tedaviyi gerektiren endikasyonlar saptanmış bu endikasyonla, ilgilr diiş


    PDF belgesi: