YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU - cdn comu edu tr


    [email protected] Sınav Kuralları ve Yönergesi ep telefonlarınız sınav süresince erişilmeyecek yerde, kapalı konumda olmalıdır. Öğrenci kimlikleriniz sıranızın üzerinde hazır halde bulunmalıdır. Sınav süresi dakikadır. İlk dakika sınavdan çıkılamaz. Sınav 8 sorudan oluşmaktadır.


    PDF belgesi: