Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik


    Partisinin iktidara gelmesi. 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları Birinci ... Temsil Heyetinin Ankaraya gelişi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanması, Misak ı Milli TBMM nin açılması, Nitelikleri. Milli Mücadelede Basın, TBMM ye karşı ayaklanmalar. Türkiyeyi paylaşma tasarıları Milli Ordunun


    PDF belgesi: