Devlet Tiyatroları - tdk gov tr


    Devlet Tiyatrosunun emektar elemanı Sönmez Atasoy’un (1944-2011) kalemin-den çıkan piyes, sahnede yeniden canlanı-yor. Yunus Emre’nin duru, sade ve açık Türkçesini bilenler için, bu oyunda Atasoy’un kullandığı dil de başarılı bir an-latımı ortaya koymaktadır. Genellikle tek kişinin baştan sona alıp götürdüğü oyun -


    PDF belgesi: