Din ve Devlet İlişkileri: Teokrasi ve Laiklik


    Din ve Devlet İlişkileri: Teokrasi ve Laiklik www.suleymaniyevakfi.org | www.kurandersi.com 8 Teokrasiye başkaldırının simgesi olan laiklik, zamanla inançlara baskının aracı haline getirilmiştir. İnsanları kendilerine köle etme hırsı içinde olanlar


    PDF belgesi: