GIDALARDA NEM VE KURU Madde tayini doc - megep meb gov tr


    Nem (su) miktarı gıdanın dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktördür. Bir gıdada kuru madde miktarıo gıdadaki su miktarı ile ters orantılıdır. Gıdadaki su miktarıarttıkça kuru madde miktarıazalır. Su miktarıazaldıkça da kuru madde miktarıartar. Gıdalarda bulunabilecek maksimum nem miktarı standart ve tüzüklerle


    PDF belgesi: