İşletme & Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi


    retro pazarlama ile ilgili kavramlar, retro pazarlamanın kavramsal ögeleri ve dünya ve ülkemizden retro Pinarbasi & Türkyılmaz / İşletme ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 6 ...


    PDF belgesi: