2 3 4 m Durumu - İstanbul Bilim Üniversitesi


    Ersoy Y, Ercan F: In utero etanol uygulamasının sıçan testis morflojisi ve kan-testis bariyeri üzerine etkileri. 9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, s 90, Adana, 20-23 Mayıs 2008. 17. Y Ersoy Çanıllıoğlu, F Ercan: In utero etanol uygulamasının sıçan testis morfolojisi, hücre


    PDF belgesi: