İslam’da Bilim ve Teknik Cilt I


    İslam dünyası için ayrı bir önem taşımakta, bu kültür çevresine unutmuş olduğu bilimsel geçmişini anımsatmak, yitirmiş olduğu gözlenen belleğini yeniden kazandırarak, bilim- sel araştırma şevkini uyandırmak ve ona özgüven aşılamak gibi tarihi bir görevi yerine


    PDF belgesi: