Bilim ve Özgür Düşünce - safakural com


    savunulmasına olanak verdi ve Ortaçağ'ın engizisyon mahkemeleri gibi dönemin karanlık yüzüne güçlü bir ıúık tuttu. Konumuz çerçevesinde bizi burada ilgilendiren husus, Newton fiziğinin "nasıl?" sorusuna yönelmiú olması ve bu sorunun özellikle eski paradigmanın


    PDF belgesi: