MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİYLE MATEMATİK DERSLERİNİN


    matematik tarihi bilgileri ve matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili tutum ve inançları incelenmitir aynı zamanda bu ikisi arasında bir iliki olup olmadığı aratırılmıtır. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının matematik tarihi bilgisi puanları sınıf seviyesi ilerledikçe artmaktadır.


    PDF belgesi: