KİMYA KİMYA KİMYA KİMYA KİMYA KİMYA - alonot com


    MANYETİK KUANTUM SAYISI (m,) m, kuantum sayısı orbitalin yönelimini verir. Her bir alt kabukta bulunan orbital sayısı o alt kabuğu kuantum numarısının iki katı nın bir fazlası kadardır. (2, + 1). Değeri sıfı r dahil – , den + ye kadar tam sayılar olabilir. SPİN KUANTUM SAYISI (m s) ms 2 1 + ve - değerlerini alır.


    PDF belgesi: