www2 tbmm gov tr


    $ükrü Kudret Özbak1$1n eczanesiyle aynl cadde üzerinde eczaclllk yapan ve daha öncesinde 60 adet saéllk karnesi ve çok sayida sahte kupür yakalattlgl için eczanesi 2003 Ylhnda 1 Yll kapatllan Hatay Îl Sažllk Müdürü Bayram Kerkez'in karde$ eczacl Yusuf Kerkez, $. Kudret Özbak1fla irtibatll ve organize bir ¥kilde ayrn usulsüzlük ...


    PDF belgesi: