Doç Dr Selami DEMİR - avesis yildiz edu tr


    DEMİR S., Siklon geometrisinin siklon performansı üzerine etkilerinin deneysel ve nümerik olarak belirlenmesi, Yüksek Lisans, A.KARADENİZ(Öğrenci), 2015 DEMİR S., Meteorolojik Parametrelerin Atmosferik Uçucu Organik Bileşikleri Üzerine Etkisinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi, Yüksek Lisans, N.ALTINKUM(Öğrenci), 2013


    PDF belgesi: