Molla Pənah Vaqif: özü və tarixin sözü


    “Molla Pənah Vaqif: özü və tarixin sözü”. Bakı, “Adiloğlu” 2018, 92 səh. Kitabda Molla Pənah Vaqiflə bağlı həqiqətlər diqqət mərkəzində saxlanılmaqla araşdırılır. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “İki od arasında” romanında və Səməd Vurğunun “Vaqif” dramında Molla Pənah Vaqif obrazı ilə


    PDF belgesi: