FEN BİLİMLERİ–2 TESTİ (Fen–2) - buders com


    Sığaları sırasıyla C, 2C olan K, L elektroskopla- rından K, +q elektrik yükü ile yüklü, L yüksüzken, elektroskopların tablaları şekildeki gibi iletken telle ... Y hidrokarbon bileşikleriyle ilgili bilgiler şöyledir: • Her ikisinin de 0,1 molü yakıldığında 0,2 şer mol CO olu2 şmaktadır.


    PDF belgesi: