ESKİ TÜRKLERDE DEVLET ve DEMOKRASİ ANLAYIŞI


    lığa sirayet ederek hakimiyet kuran mana adlı sırlar toplamı ne ise, millet varlığında da devlet odur.2 Devlete kutsallık kazandıran otorite iradesi ve kuvveti, gücünü milletin varlığından alır ve ona canlılık kazandırır. Demek ki, milleti meydana getiren kurumlar, henüz oluma halindeyken devletten kuvvet alır.


    PDF belgesi: