BAZI DENTAL SİMANLARIN SALMONELLA / MİKROZOM TEST SİSTEMİ


    Salmonella / mikrozom test sistemi ile Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA102 ve TA1535 suşları kullanılarak araştırılmıştır.


    PDF belgesi: