OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA YÖNEL K RES ML ÇOCUK


    özellikle resimli çocuk kitapları gelmektedir (Şirin, 1998, s. 138.). Okul öncesinde çocuk edebiyatının kapsamı; ninniler, bebek kitapları, rondlar, parmak oyunları, tekerleme, bilmeceler ve resimli çocuk kitapları olarak oldukça geniştir. Resimli kitaplar metin ve resim olmak üzere iki ana


    PDF belgesi: