Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


    Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Karadeniz Technical University Journal of The Faculty of Divinity ... Yavuz Selim Göl Arş. Gör., Giresun Üniversitesi, İslâmi İlimler Fakültesi, İslâm Tarihi Anabilim Dalı. Reseach Assisstant, Giresun University, Faculty of Islamic Sciences, Department of Islamic History ...


    PDF belgesi: