4 Çekim Ekleri 1 Bölüm Çözümler - depo pegem net


    Test 1. A’da “anlattı - tı” görülen geçmiş ekler belirtme hâli ekidir. zaman eki B’de “işaret - i” iyelik eki C’de “bil - me - dik - i” olumsuzluk eki iyelik eki E’de “git - er” geniş zaman eki sözcükleri çekim eki almıştır.


    PDF belgesi: