ÖRÜNTÜ VE DİZİ XII - researchgate net


    dizi kavramı için de önemlidir. Dizinin genel terimini oluştur-mak sayı örüntülerinin kuralını belirlemek ile ilişkilendirilebi- ... Eşit dizi ve sabit dizi kavramlarını açıklar.


    PDF belgesi: