ANA DİLİ, İKİNCİ DİL, İKİ DİLLİLİK, YABANCI DİL


    Ana Dili, İkinci Dil, İki Dillilik, Yabancı Dil 281 öğrenilen, insanın bilinçaltına inen ve bireylerin toplumla en güçlü bağlarını oluşturan dildir…


    PDF belgesi: