Apple Ürünleri ve Türkiye'deki Tüketiciyi Koruma Yasaları


    kılması,” -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,


    PDF belgesi: