CURRICULUM VITAE - hukuk emu edu tr


    Adaoğlu Soykan, Hacer, AB Hukuku Uluslararası Hukuk İlişkisi – Uluslararası Hukukun AB Hukukundaki Yeri ve Uygulanmasına Genel Bir Bakış, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018. Adaoğlu Soykan, Hacer, AT Hukukunun Üye Ülkelerde Uygulanmasında Ulusal Mahkemeler ve ATAD İlişkisi, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve


    PDF belgesi: