7 SINIF FEN ve TEKNOLOJİ SORULARI - fenaktif weebly com


    cisim asılırsa dinamometre bozulur. D) Bir cisim II dinamometresi ile Dünya'da ve Ay'da ölçüldüğünde bulunan değerler aynı olur. A) 7.Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde Basit Makineler konusunu işleyen öğretmen öğrencilerine yukarıda- ki resimleri gösteriyor ve bu makinelerin çalışma


    PDF belgesi: