FİZİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ - fencebilim com


    FİZİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Açık yörünge: Cismin hareketi bir parabol veya hiperbol üzerindedir. Bu yörüngelere verilen isim. Açısal hız: 1.Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı açı. 2.Birim zamanda titreşim açısının değişme miktarı.


    PDF belgesi: